Skip to Main Content

Privacybeleid voor HillsVet.be

Deze internetwebsite wordt u aangeboden door Hill's Pet Nutrition Manufacturing, Ltd ("Hill's"). Op de inhoud (afbeeldingen en tekst) die door Hill's of haar dochterondernemingen en Colgate-Palmolive op deze site wordt gepubliceerd, is auteursrecht van toepassing. De merknamen, logo's, etiketten en verpakkingen ("handelsmerken") die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van Hill's Pet Nutrition Inc., haar dochterondernemingen of licentiehouders waar vermeld. Door deze handelsmerken op de site te plaatsen verleent Hill's geen toestemming deze te gebruiken of te reproduceren. Het markeren van handelsmerken geeft uitsluitend de eigendomsstatus van Hill's met betrekking tot de handelsmerken in de Verenigde Staten aan. De status en markeringen van handelsmerken kunnen per land variëren. U mag de inhoud van deze site enkel en alleen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik downloaden. De inhoud mag niet anderszins worden gekopieerd en mag niet worden gewijzigd.

 

Hill's neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om correcte en actuele informatie op deze website te vermelden, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en wijst voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en de inhoud daarvan van de hand, waaronder alle mogelijke stilzwijgende garanties en voorwaarden en alle mogelijke voorwaarden met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraak, niet-inbreuk of anderszins.

 

Ongeacht enige tegenstrijdige gebeurtenis, handelt Hill's niet, en zal niets in deze voorwaarden daartoe leiden, om de aansprakelijkheid van Hill's voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van haar nalatigheid, voor fraude of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet onder het van toepassing zijnde recht kan worden uitgesloten of beperkt, uit te sluiten of te beperken. De wettelijke rechten van gebruikers als consument worden niet aangetast door deze voorwaarden.

 

Behoudens de voorgaande paragraaf is Hill's in geen enkel geval aansprakelijk (door contractbreuk, nalatigheid of enige andere reden) voor winstderving, morele of bijzondere schade, verlies van omzet, verlies van inkomsten, verlies van software of gegevens, verlies van gebruik van computerapparatuur, software of gegevens, verlies van of verspilling van de tijd van het management of andere personeelsleden of voor indirecte, gevolg- of bijzondere schade, om welke reden deze ook mogen optreden.

 

Hill's maximale gecombineerde aansprakelijkheid ten aanzien van u in verband met deze website, onder contract, benadeling waaronder nalatigheid zonder beperkingen of anderszins, wordt bij deze uitgesloten.

 

Hill's is niet aansprakelijk voor schade in enige vorm veroorzaakt door uw onvermogen toegang te krijgen tot een site die wordt onderhouden door Hill's, of uw vertrouwen op de informatie op deze site.

 

Wanneer u klikt op bepaalde koppelingen binnen www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, wordt u doorgeschakeld naar andere websites waarvoor www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, geen verantwoordelijkheid dragen.

 

Hill's verzamelt informatie die u alleen kan identificeren indien deze vrijwillig wordt aangeboden. Hill's gebruikt deze informatie overeenkomstig haar privacybeleid, dat hieronder wordt beschreven.

 

Alle niet-persoonlijke informatie, communicatie of materialen die u verstuurt naar www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, of per e-mail via internet naar Hill's, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat ons vrij deze informatie vrijelijk te gebruiken en te reproduceren voor elk gewenst doel. Het staat ons in het bijzonder vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die dergelijke informatie bevat, voor elk gewenst doel te gebruiken, waaronder de ontwikkeling, productie of verhandeling van producten. Informatie die u verstuurt aan www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Hill's of andere leden van het Hill's concern, moeten waarheidsgetrouw zijn, geen inbreuk maken op de rechten van anderen en legaal zijn.

 

Hill's behoudt zich het recht voor producten, waarnaar wordt verwezen op www.HillsVet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, te verwijderen en de deze juridische verklaring op elk gewenst moment te wijzigen.